EVECOM presenteert / presents

>>  Route  

Deze website gebruikt cookies. Als U deze en de volgende pagina's bekijkt gaan we ervan uit dat U ons toestaat deze cookies en eventueel andere technieken te laten plaatsen. Meer uitleg vindt U in onze Privacy Verklaring.

This website uses cookies. If you continue to look at this and the following pages we assume that you allow us to place these cookies and possible other techniques. For more info see our Privacy Policy.

MULTIHULLS BOUWTEKENINGEN MONOHULLS BOUWMATERIALEN WOODENBOAT UITVERKOOP HISTORIE MONOHULLS BOUWTEKENINGEN BOUWMATERIALEN WOODENBOAT HISTORIE UITVERKOOP

Postadres: Fabrykswei 11, 9216 WR Oudega (Small.), tel. +31 (0)512 371999 
 Winkel open na afspraak, / Open after appointment: Op 'e Wal 2, 9216 WP  Oudega (bij Drachten)

KvK Noord:
73078476

Copyright ©  
Evecom v.o.f..

Niets uit deze website mag worden gecopieerd of door derden gebruikt zonderuitdrukkelijke toestemming van de webmaster.:
Nothing from this site may be copied or used by third parties wihtout prior permission from our webmaster:       A.  Veth
 

E-mail

De Amsterdamse tijd:

In 1970, toen Allan Veth zijn studie scheeps- bouw aan de HTS in Haarlem met succes afsloot wist hij één ding zeker: De grote zee- scheepsbouw was niets voor hem!

Op zijn achtste jaar raakte hij besmet met het watersport-virus en nauwelijks 10 jaar oud zeilde hij regelmatig met vriendjes op een 16m2 huurboot op de Westeinderplassen. Op zijn 14e begon het serieuze werk op een 7m S-spant jachtje dat in de oorlog door een sloper was gebouwd. Acht weken zomer-vakantie op IJsselmeer en Wadden werden afgewisseld met winters breeuwen, spanten vernieuwen en rotte gangen vervangen. Na zeven jaar zeilen, vaak samen met broer Eric was deze "Golden Hind" niet meer dicht te houden. "Pompen of verzuipen"   was het devies.


"Golden Hind",pompen of verzuipen...

Eén keer op weg naar Terschelling en één keer op het Hollands Diep ging het bijna mis en de boot werd verkocht. De nieuwe eigenaar plakte er direkt een polyester "lijkkleed" omheen. Voor Allan stond weer één ding vast: Nooit meer een houten boot.

Gedurende  hun omzwervingen op het Hollandse water werden  de gebroeders Veth enkele malen geconfronteerd met vroege catamarans, voornamelijk BOB-CATS en WHARRAM-catamarans; "rare vaartuigen die eigenlijk niet op ons water thuishoorden".

Belship toonde in 1968 echter al een Tornado op de Hiswa en dat zag er toch wel beter uit. In 1969 kreeg Allan een paar nummers van Multihull International te pakken en toen bleek dat die rare multihulls toch wel meer te bieden hadden. Bovendien was het een verwaarloosd marktsegment en daar er geen middelen aanwezig waren om te concurreren met de conventionele kielboot-bedrijven werd contact gezocht met voornamelijk engelse multihull-bouwers en ontwerpers tot in Australië en de U.S.A. toe. Al gauw bleek dat multihull-promotie alleen geen brood op de plank bracht. Er waren echter ook een paar engelse werven die concurrentie-loze enkelrompers op de markt brachten. Daar had Allan nog tijdens zijn HTS tijd al z'n zinnen op gezet. Dat waren de Javelin, de Drascombe Lugger en de Devon Yawl. Op deze basis begon hij eerst samen met een vriend uit z'n HBS tijd een v.o.f. De vriend zou bungalows exploiteren in Skandinavië en Allan zou de boten importeren. Als naam werd Exploitatie en Verkoop Combinatie gekozen, afgekort tot EVECOM. Het exploiteren was gauw afgelopen, maar de naam werd gehouden.

In 1972 kwam broer Eric bij het bedrijf om de (foto-)grafische werkzaamheden op zich te nemen. Allengs raakte hij ook meer betrokken bij het algemene kantoorwerk en samen zeilden ze vele jaren met hun Javelin en later ook op de Tornado heel wat prijzen bij elkaar totdat er ook op de weekends minder tijd overbleef voor zeilen. Inmiddels had Evecom de eerste Hobie-cat naar Nederland gehaald, aan de wieg gestaan van de Klasse-organisaties van de Javelin, de Tornado en de Dart en de Kring van Drascombe Varenden helpen oprichten. Evecom groeide uit het kantoor aan de Lairessestraat in Amsterdam. In 1978 werd de v.o.f. omgezet in een BV. Er werd een winkeltje ingericht speciaal voor de bootbouw doe-het zelver toen in 1979 de markt voor de Colvic Cascos, Catalacs en Drascombe Boats sterk terugviel. Naast de algemene multihull-promotie die voor een belangrijk deel stoelde op de verkoop van bouwtekeningen voor de amateurbouwer, kwam er gaandeweg via Frank Pelin ook meer vraag naar tekeningen van monohulls.

Dankzij een introductie van James Wharram werd begin tachtiger jaren de vertegenwoordiging verkregen van de Kayel Kits van Granta Boats. Deze bouwpakketten sloten prachtig aan bij de doe-het-zelf aktiviteiten en de zelfgebouwde kayaks werden enthousiast door Allan en zijn inmiddels ook watersport-minnende vrouw Marijke gedurende diverse vakanties in Frankrijk en Joegoslavië uitgeprobeerd.

In de tweede helft van de tachtiger jaren had Allan zitting in de sectie Multihulls van het K.N.W.V en was hij redactielid van het maandblad Watersport. Deze werkzaamheden moest hij echter staken toen in 1990 de bedrijfsruimte van Evecom aan de Amsterdamse Jacob van Lennepkade aan de slopershamer ten prooi viel.


Hierop anticiperend hadden de gebroeders Veth het bedrijf al gereorganiseerd. Eric verhuisde naar De Wijk en dook in zijn hobby, het restaureren van schilderijen en Allan verhuisde het bedrijf samen met zijn Marijke naar Oudega bij Drachten, waar veel meer ruimte en water de expansie in de toekomst mogelijk moesten maken.

Meer weten? U vindt het vervolg op:

De tijd in Friesland:

The Amsterdam period:

Evecom was founded in 1970 in Amsterdam by Allan Veth, after he got his degree in shipbuilding and decided that large Commercial ships were not his piece of cake. This is his recollection of how it all began:.......

"Just 8 years old I got infected with the sailing- bug and before I was 10 the hire-company, from where we sailed nearly every summer- weekend, knew me so well that they let a few friends and myself hire one of their 16m² day-boats. When I was 14 years old my father bought me an old  7m cruiser built from pre-war oak and mahogany, copper riveted on ash stiffeners. 8 weeks of summer-holidays  on IJsselmeer and Waddenzee were alternated with long winters of replacing rotten planks, bending
new stiffeners and caulking, filling, sanding and painting. After 7 years often together with brother Eric this "Golden  Hind" could not be kept dry with simple means.The motto became: To pump or to swim.

Once from Kornwerderzand to Terschelling and another time on the "Hollands Diep" became almost fatal and the little yacht was sold. The new owner packed her in GRP, thereby signing her death sentence. For Allan one thing was certain: Never again would he own a wooden boat........

During their many wanderings on the Dutch waters the Veth brothers crossed the wakes of some early catamarans, mainly WHARRAM- and BOBCATS; "strange vessels that didn't belong on our waters".

In 1968 however, Belship already exhibited a Tornado-B Class catamaran on the HISWA exhibition and that looked a lot more "acceptable". In 1969 Allan got hold of a few issues of Multihull International and he learned that those odd multihulls  had quite a bit more to offer than their shape indicated. Moreover it was a neglected part of the marine-market in those days and as there were no means to compete financially with the conventional keelboat- companies Evecom began to promote the development of multihulls in the Netherlands.The British builders and the most well-known multihull-designers in the UK, USA, Australia and New Zealand were contacted and agencies were established. However multihull-promotion didn't bring sufficient means to survive. While still at Technical High-school Allan had found a few dinghies and day-boats that were not imported in the Netherlands, yet looked very promising. And so the Javelin, Drascombe Lugger and Devon Yawl were added to the range.

In 1972 brother Eric joint the company to take care of the photographic and advertising side of the activities. It was unavoidable that he became more and more involved in the more general office-work and together both brothers raced for many years in their Javelins and Tornados and won many trophy's until the work left them even in the weekends less time to join the races. A service-van was equipped with tools and materials to support the racing teams on their trips all over the country and abroad. In the meantime Evecom had brought the first Hobie cat 14 and became the driving force behind the class-associations of the Javelin, the Tornado and the Dart and it helped to found the "Kring van Drascombe Varenden", together with Drascombe peer Hans Vandersmissen. The office in the Lairessestreet in Amsterdam couldn't house the stock, archives and equipments anymore and in 1978 the partnership was upgraded into a limited company. (BV). A small shop was furnished, specially aimed at the d-i-y boat-builder when in 1979 the market for Colvic Cascos, Catalacs, and Drascombe Boats collapsed together with the house-market. Apart from the multihull-promotion which was based mainly on the sales of building plans there was a growing interest for monohull drawings as well stimulated in particular by the design-catalogue of Frank Pelin, which contained both monohulls and catamarans.

Thanks to an introduction by James Wharram in the early Eighties Evecom acquired the repre- sentation of the Kayel Kits from Granta Boats. These pre-cut kits were a logic complement to Evecom's d-i-y activities and the homebuilt kayaks and canoes were enthousiastically tested by Allan and his by now also watersport-addicted wife Marijke, during exploration-holidays in France and Croatia.

The subscription-administration of the Multihull- Magazines was automated and it appeared that some more magazines could be added to the range. WoodenBoat and Classic Boat joint the ranks and appeared to be a great stimulus for the sales of our books on the subject of multihull-sailing and general boatbuilding, design and world-cruising.

In the second half of the Eighties Allan joined the multihull-comittee of the K.N.W.V. (the Dutch RYA) and joint the editorial staff of the monthly "Watersport". He had to abandon these activities however in 1990 when their building on the Amsterdam "Jacob van Lennepkade" was claimed for city-renovation and demolished.


This was anticipated in time and Evecom had been re-organised. Brother Erice moved to a small village near De Wij and brought his hobby of antique painting-renovation to a professional level resulting in a nowadays flourishing art-gallery. Allan and Marijke moved to the most eastern of the three "Oudega" villages in Friesland near the town of Drachten, where they found a lot more room in an old farmhouse opposite of the cozy yachthaven.

Want to know more? Continue to:

The Friesian Period

EVECOM DOOR DE JAREN HEEN        EVECOM OVER THE YEARS

Flag Counter

(30-3-23)