Boek, blad, hars, hout of bootbouwplan: EVECOM weet er het fijne van !
 

 

 links voor meer info:

MONOHULLS
Designs
Occasions
Boeken
Tijdschriften

MULTIHULLS
Designs
WerfbouwCatamaran occ.
Trimaran occ.
Boeken
Tijdschriften

BOUWMATERIALEN
WINKEL
ROUTEBESCHRIJVING
HISTORIE EVECOM

 

 

 

 

 

 

 

   copyright Kathy Mansfield

Marieholm 26 occasion
                  copyright: James Wharram Designs

Middels deze presentatie willen wij U een indruk geven van onze mogelijkheden rond de zelfbouw van bijboten, kanos, roeiboten, zeilboten- en jachten, en klassieke en moderne motorboten en jachten. Daarnaast tonen wij U onze specialisatie in zeegaande multihulls zowel wat de bouwtekeningen betreft als de bemiddeling bij de verkoop van catamarans en trimarans. Tevens bieden wij U een unieke keus aan boeken en tijdschriften over catamarans en trimarans.

Deze website is opgemaakt in Frontpage en kan het beste gelezen worden met  Internet Explorer met een schermgrootte van 600 x 800 pixels. Om al de knoppen goed in beeld te krijgen moet het gebruik van Java applets op Uw computer ge-activeerd zijn.

We hebben bij de opzet van deze site gekozen voor een splitsing in onze Multihull- en Monohull- aktiviteiten. Via de knoppen in de bovenbalk komt U op de introductie-paginas. De knoppen in de linker kolom brengen U direct naar de daaronder liggende hoofdstukken.

 

By means of this presentation we want to give you an idea of our possibilities regarding the amateur building of dinghies, canoes, skiffs and dories, modern and traditional sailboats- and yachts and all kinds of motorvessels. We are also specialised in seagoing multihulls. We offer you building plans and second hand catamarans and trimarans. Finally we have a unique choice of books and magazins on  catamarans and trimarans.

This site is made with Frontpage and can best be seen with Internet  Explorer at 600 x 800 pixels. To read the buttons correctly the use of Java applets should be enabled on your computer.

The chapters on "Bouwmaterialen"  (Building Materials) and "Winkel" (Shop) are only in dutch since we do not export the items in those chapters. Eventually the description of how we can be found in Friesland will be published also in french and german under "Routebeschrijving". The maps in that section will at least give you a clue to our whereabouts.

The buttons in the header bring you to the introduction-pages of those sub-divisions.
Clicking on the lefthanded buttons brings you directly to the relevant chapters.

EVECOM BV  -  Postadres: Fabrykswei 11  -  NL- 9216 WR Oudega (Sm.) - Tel. +31 (0)512 371999 
KvK Noord:  01060328

Copyright Evecom BV.Niets uit deze website mag worden gecopieerd of door derden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van de webmaster/Nothing from this site may be copied or used by third parties wihtout prior permission from our webmaster.

  (8-10-2014)