Ondanks onze specialisatie in multihulls hebben we ook een enkele keer een éénromper te koop. De beschrijvingen zijn naar eer en geweten, in goed vertrouwen opgesteld, maar  berusten grotendeels op de opgaven van de eigenaren. Voor de juistheid van deze opgaven kan  Evecom BV geen garantie geven.

 

>> MARIEHOLM 26 Klassiek Polyester Kieljacht foto's    VERKOCHT / SOLD

>> MARIEHOLM 26  Beschrijving/description                  
 VERKOCHT / SOLD

 

Copyright © Evecom BV.Niets uit deze website mag worden gecopieerd of door derden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van de webmaster. Nothing from this site may be copied or used by third parties wihtout prior permission from our webmaster.

 

    16-8-2015