Zo vindt U EVECOM in Oudega (bij Drachten):

Vanuit Zuid-Nederland en de Randstad: Richting Almere/ Lelystad - Lemmer - Joure - Heerenveen - Drachten tot afslag 30 >  N31 richting  Burgum (Leeuwarden). Op N31 bij afslag Burgum naar Nijega en vervolgens naar  Oudega.
Vanuit Noord-Oost Nederland: Via Groningen of Emmen naar Drachten - N31 richting Leeuwarden, bij afslag Burgum naar Nijega, en vervolgens naar Oudega.
Vanuit Noord-West Nederland: Via Afsluitdijk - Harlingen en Leeuwarden richting Drachten, bij afslag direkt over het Prinses Margrietkanaal rechts af naar Eernewoude en vervolgens na ca. 250m links naar Oudega.
Over 't water vanaf Lemmer: Van het Prinses Margrietkanaal via Grouw/Pikmeer en Wijde EE richting Drachten tot het Ouddiep aan bakboord bij het eiland voor de Nieuwe Monnikegreppel. Door Ouddiep naar Jachthaven.
Over 't water vanaf Leeuwarden/Groningen: Van Harinxmakanaal/Prinses Margrietkanaal volgen tot voorbij de Fonejacht-brug. 1e zijvaart linksaf richting Drachten. Hoofdvaarwater langs Eernewoude volgen in ZZO richting, door de Hooidamsloot tot de Hooidam-brug. Na de brug links af Wijde Ee op richting Drachten tot het Ouddiep aan bakboord bij het eiland in de Nieuwe Monnikegreppel. Door Ouddiep naar Jacht haven.

In Oudega:

Vanuit richting Drachten: De Aldegeasterdyk via eenrichtingsweg uitrijden tot kruising bij de garage. Dan linksaf tot het einde bij de kerk. Vanuit richting Leeuwarden: Gariperwei uitrijden tot het einde bij de kerk. Daar rechtsaf en vervolgens tweede straat linksaf (Voor de Spar langs) = Fabrykswei. Uitrijden tot aan de Jachthaven. Voor de Jachthaven links af langs de haven = Op'e Wal, tot Evecom aan de linkerkant, voorbij de voormalige jeugdsoos.


Post: Fabrykswei 11, 9216 WR  Oudega (Sm)  bij Drachten,       tel. 0512 371999  
Openingstijden Winkel (Alleen op afspraak): Op 'e wal 2,  9216 WP  Oudega
Onze pinautomaat vindt U op de muur van de Kapsalon in de Buorren, schuin tegenover de Spar.

 

Copyright Evecom.  Niets uit deze website mag worden gecopieerd of door derden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van de webmaster/  Nothing from this site may be copied or used by third parties wihtout prior permission from our webmaster: