Boek, blad, hars, hout of bootbouwplan: EVECOM weet er het fijne van !
 

 

 links voor meer info:

MONOHULLS
Designs
Occasions
Boeken
Tijdschriften

MULTIHULLS
Designs
WerfbouwCatamaran occ.
Trimaran occ.
Boeken
Tijdschriften

BOUWMATERIALEN
WINKEL
ROUTEBESCHRIJVING
HISTORIE EVECOM

 

 

 

 

 

 

 

   copyright Kathy Mansfield

Marieholm 26 occasion
                  copyright: James Wharram Designs

Middels deze presentatie willen wij U een indruk geven van onze mogelijkheden rond de zelfbouw van bijboten, kanos, roeiboten, zeilboten- en jachten, en klassieke en moderne motorboten en jachten. Daarnaast tonen wij U onze specialisatie in zeegaande multihulls zowel wat de bouwtekeningen betreft als de bemiddeling bij de verkoop van catamarans en trimarans. Tevens bieden wij U een unieke keus aan boeken en tijdschriften over catamarans en trimarans.

Deze website is opgemaakt in Frontpage en kan het beste gelezen worden met  Internet Explorer met een schermgrootte van 600 x 800 pixels. Om al de knoppen goed in beeld te krijgen moet het gebruik van Java applets op Uw computer ge-activeerd zijn.

We hebben bij de opzet van deze site gekozen voor een splitsing in onze Multihull- en Monohull- aktiviteiten. Via de knoppen in de bovenbalk komt U op de introductie-paginas. De knoppen in de linker kolom brengen U direct naar de daaronder liggende hoofdstukken.

Hieronder vindt U een korte opsomming van de data waarop de onderdelen van deze website zijn vernieuwd of aangevuld:

Opgemaakt 1-3-03
Marieholm 26 occasion:  17-08-2015
WoodenBoat Kalender 2014  Uitverkocht
Multihull-occasions  bijgewerkt 12-06-2016
WoodenBoat Mag. abonnementen 17-08-2015
Meer over multihulls  17-08-2015
Epoxy-Vulstoffen: 10-01-2015
Double Coat Produkten 01-09-2014
Epoxy-prijzen bijgewerkt  27-01-2014
Boekenverkoop   29-08-2011
Uitverkoop tijdschriften 29-11-2010
Uitverkoop kanos  26-2-09

Uitverkoop kayak-kits  29-04-08
Bruynzeel plaatmateriaal   prijzen  08-01-2013
Oughtred Ontwerpen  prijzen 09-01-2008
Prijslijst publikaties   gewijzigd 01-12-2010
Multihull Tijdschrift abonnementen   29-11-2010

Woods Designs  Prijsverlaging Jan. 2006
Prijsverlaging Boekenvoorraad  01-11-2005
Outremer catamarans gewijzigd 27-09-2005
Drascombes aangevuld: 22-8-2004
Fisher Designs bijgewerkt  01-02-2004
Oughtred plannen aanvulling 18-09-2003
 

By means of this presentation we want to give you an idea of our possibilities regarding the amateur building of dinghies, canoes, skiffs and dories, modern and traditional sailboats- and yachts and all kinds of motorvessels. We are also specialised in seagoing multihulls. We offer you building plans and second hand catamarans and trimarans. Finally we have a unique choice of books and magazins on  catamarans and trimarans.

This site is made with Frontpage and can best be seen with Internet  Explorer at 600 x 800 pixels. To read the buttons correctly the use of Java applets should be enabled on your computer.

The chapters on "Bouwmaterialen"  (Building Materials) and "Winkel" (Shop) are only in dutch since we do not export the items in those chapters. Eventually the description of how we can be found in Friesland will be published also in french and german under "Routebeschrijving". The maps in that section will at least give you a clue to our whereabouts.

The buttons in the header bring you to the introduction-pages of those sub-divisions.
Clicking on the lefthanded buttons brings you directly to the relevant chapters.

The list hereunder shows you when the various pages have been updated or completed:

 

Conceived  1-3-03  
Marieholm 26 for sale  17-08-2015
WoodenBoat Calendar 2014  Sold out

Used Multihulls
added and altered  12-06-2016
Publications-pricelist updated 01-12-2010
Oughtred Designs  prices 09-01-2008
Woods Designs   
Prices reduced Jan. 2006
Outremer catamarans updated  27-09-2005
Drascombes added 22-08-2004
Fisher Designs   updated 01-02-04
Route to Evecom at Oudega   14-09-02
Oughtred Designs   extended 18-9-03


Bookmark and Share

 
EVECOM BV  -  Postadres: Fabrykswei 11  -  NL- 9216 WR Oudega (Sm.) - Tel. +31 (0)512 371999 
KvK Noord:  01060328

Copyright Evecom BV.Niets uit deze website mag worden gecopieerd of door derden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van de webmaster/Nothing from this site may be copied or used by third parties wihtout prior permission from our webmaster.

  (8-10-2014)